Ergocontol

ErgoControle

 

Topfit fysiotherapie is aangesloten bij ergocontrol.

voor meer informatie lees hier: https://www.ergocontrol.nl

Nederland staat voor grote uitdagingen waar het gaat om mensen met een uitkering te laten participeren. Belangrijk is dat zij in staat zijn om de stap naar (vrijwilligers)werk te maken. Voor 6 van de 10 uitkeringsgerechtigden zijn gezondheidsbelemmeringen een oorzaak voor het niet kunnen vinden van werk. Bewegen draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsbelemmeringen en vergroot de sociale participatie en kans op werkhervatting van mensen met een uitkering.

Ergo Control richt zich op 3 zaken:

  • Activeren
  • Meten
  • Trainen