Rug- en nekklachten zonder duidelijke oorzaak nóg beter behandeld door toepassing McKenzie

McKenzie therapie is een Mechanische Diagnose en Therapie voor a-specifieke rugklachten en is in de jaren vijftig ontwikkeld door Robin McKenzie, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland.

Voor 80% van de rug-en nekklachten is geen duidelijke oorzaak
(dit worden de a-specifieke rug- en nekklachten genoemd)

Dit leidt tot grote verwarring in de medische wereld. Men is op zoek naar de ziekte of  structuur die verantwoordelijk is voor de klachten, want a-specifieke rug- en nekklachten betreffen één van de meest frequent voorkomende aandoeningen in de westerse wereld. En daar houdt het McKenzie Concept zich mee bezig.

Zowel voor diagnose als therapie gebruikt McKenzie echter geen indeling op ziekte of aangedane structuur maar een ander classificatie model, gebaseerd op de symptomen (klachten) van de patiënt.

De therapeut bepaalt welke mechanische factoren van invloed zijn op het klachtenpatroon van de patiënt en stelt daarna vast welke oefeningen en adviezen voor het dagelijks leven gegeven kunnen worden.

Direct effect

Deze oefeningen zijn over het algemeen direct effectief, wat uiteraard motivatie oplevert om ze te doen.
Doel van deze benaderingswijze is de patiënt onafhankelijk van therapie en therapeut te maken, en de kans op herhaling van deze klacht aanzienlijk te verkleinen.

de zelfwerkzaamheid van de patiënt staat centraal
Effectief bij andere klachten

McKenzie geeft ook goede resultaten bij behandeling van de overige gewrichten, zoals schouder, heup en dergelijke. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. Het is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek

Het traject dat u bij uw McKenzie MDT therapeut doorloopt, begint met een diepgaand, geprotocolleerd onderzoek.

  • Tijdens het vraaggesprek worden de klachten in kaart gebracht
  • Het bewegingsonderzoek  bestaat uit veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingsrichtingen.
  • Al dan niet starten met specifieke McKenzie behandelmethode
Bewegingsonderzoek en behandeling

Het bewegingsonderzoek geeft een duidelijk beeld geeft van de mechanische klacht. Bij sommige klachten treedt hierbij het zogenaamde centralisatiefenomeen op, lees: de pijn wordt onder invloed van houding en/of beweging teruggebracht naar een centrale plaats in de wervelkolom.  Dit fenomeen is baanbrekend geweest als de onderzoeksmethode van lage rug- en nekklachten. Na het onderzoek zal uw therapeut duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling met McKenzie MDT.

Prognose

Op basis van het onderzoek kan uw behandelaar meestal een duidelijke prognose formuleren. Deze prognose is gebaseerd op wetenschappelijke criteria. Kan de klacht niet worden behandeld, dan zal hij u doorverwijzen. Hierdoor verliest u geen tijd en geld aan een behandeling die voor u niet zinvol is. U weet dus al heel spoedig wat u kunt verwachten.

De behandelstrategie

Na een duidelijk mechanische diagnose begint de behandeling gericht op uw ‘zelfredzaamheid’. U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen uw klachten zelf te verbeteren om uw herstel zo veel mogelijk te bespoedigen. Daarnaast zal er aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijks leven. De therapeut kan eventueel de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.

Miriam Geerdink gecertificeerd

Manueel therapeut Miriam Geerdink is gecertificeerd voor de McKenzie MDT therapie.
Zij heeft de afgelopen 2 jaar alle cursusdelen gevolgd en met succes de kennis in een theoretisch en praktisch examen bewezen.

Miriam: ”McKenzie MDT is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode voor mechanische klachten aan het bewegingsapparaat.  Het leuke aan McKenzie is dat het een goede aanvulling op Manuele therapie is, de klacht kan worden verholpen en middels oefeningen en de zelfredzaamheid kan de patient zijn klacht voorkomen en/of zelf oplossen. Tot nu toe heb ik veel positieve reacties van patienten gehad!”

 

Nieuwsbericht geplaatst op: 23 november 2012, in: Nieuws Topfit door: