Nieuwe Arbeidsfysiotherapeut bij Topfit Lelystad

Amy Vogelaar heeft woensdag 18 mei de opleiding Arbeidsfysiotherapie afgerond!

Topfit Lelystad Amy

Wat is arbeidsfysiotherapie?

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die (mede) het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken.

Arbeidsfysiotherapie richt zich op arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer.  Daarmee onderscheid het zich van bedrijfsfysiotherapie, wat het bedrijf of afdelingen van advies voorziet.

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen doen we het volgende:

  • intake, met een functie- taak-handelingen analyse en aandacht voor werkgebonden factoren
  • plan van aanpak bepaald.

Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn:

  • werkhouding
  • werkplek
  • werktaken
  • werkduur en
  • werkorganisatie.

Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen.

De arbeidsfysiotherapeut zal vaak naast reguliere fysiotherapie een behandeltraject starten, wat kan bestaan uit

  • (reïntegratie) trainingsprogramma
  • instructietraining op de werkplek
  • werkplekonderzoek

De arbeidsfysiotherapeut richt zich op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer.  En werkt nauw samen met ander zorgverleners, zoals huis- en bedrijfsartsen, arbo adviseurs en verzekeringsartsen.

Klik hier voor meer informatie over de diensten van Topfit Arbozorg, onderdeel van Topfit Lelystad.

Amy: “De opleiding zorgt ervoor dat ik een leuke wisselende baan heb;  ik kan fysiotherapie, fitness en arbozorg afwisselen en combineren”

Nieuwsbericht geplaatst op: 22 mei 2011, in: Nieuws Topfit door: