Werkplek onderzoek & Advies

Fysieke klachten kunnen ontstaan door een onjuiste houding of niet correct bewegen op het werk. Een Werkplek Onderzoek & Advies kan ziekteverzuim voorkomen!!

Tijdens een werkplek onderzoek wordt de medewerker in zijn houding en bewegen gevolgd en geanalyseerd door de Bedrijfsfysiotherapeut. Of het nu gaat om zware til-, trek- of duwwerkzaamheden bij lichamelijk zware beroepen, of eenzijdig (beeldscherm)werk.

De Bedrijfsfysiotherapeut onderzoekt wat de belemmerende factoren zijn tijdens het werk die ervoor zorgen dat er lichamelijke klachten ontstaan.

Oorzaken lichamelijke klachten op het werk
  • werkhouding en werkgedrag van de medewerker
  • werkplekergonomie
  • werkomstandigheden
  • organisatie van het werk (veel werkdruk)
  • (tijdelijke) situatie van onder- of overbelasting van de medewerker

Hoe ziet een werkplekonderzoek eruit?

1. Functie-, taak-, handelingen analyse
2. Werkplek onderzoek, inclusief advies
3. Rapportage met aanbevelingen
4. Evaluatie met nadruk op de gedragsmatige training

De kosten

De preventieve werkzaamheden worden veelal onder het Arbozorg contract uitgevoerd. Het is ook mogelijk een los werkplek onderzoek & Advies aan te vragen.

Bel voor meer informatie 0320 26 5000 of mail naar arbozorg@topfit-fysiotherapie.nl