Tiltraining

Zwaar lichamelijk werk hoeft niet altijd te bestaan uit het tillen, sjouwen of verplaatsen van zware gewichten. Ook voor een medewerker die heel veel handelingen met weinig gewicht moet verrichten, wordt het werk naarmate het vaker moet worden uitgevoerd zwaar

U voorkomt lichamelijke klachten door het werk in de juiste houding én met de juiste tiltechnieken uit te voeren!

Tijdens de Tiltraining leren de deelnemers de juiste tiltechnieken aan. Dat vervolgens toepassen op het werk betekent een gedragsverandering: het ‘oude’ – verkeerde – gedrag moet eerst worden afgeleerd en tegelijkertijd moet het nieuwe worden aangeleerd en toegepast. Het kost enige tijd om dat in te laten slijten én vereist een regelmatig ‘opfrismoment’.

Omdat gedragsverandering tijd kost, bestaat een Tiltraining uit:
  • 3 contactmomenten verspreid over 3 maanden tijd
  • kleine groepen van 4-6 personen, dus veel persoonlijke aandacht
  • kennisoverdracht door korte theoretische uitleg
  • praktisch oefenen van diverse til technieken
  • vertaling van het aangeleerde gedrag naar de dagelijkse werkzaamheden van de medewerker
  • evaluatie
De inhoud van de Tilrainingen
  • 1e training: kennistoets: vragenlijst en praktische opdrachten uitvoeren
  • 2e training: tiltechnieken doornemen en toepassing daarvan
  • 3e training: tiltechnieken in de praktijk brengen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden
Voor meer informatie, bel 0320 26 5000 of mail naar arbozorg@topfit-fysiotherapie.nl